Nieobecności lekarzy

MAJ 2017 

W dniach 02.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kajda.
W dniach 02.05.2017 oraz 22.05.2017 - 24.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Daniel Koryl.
W dniach 02.05.2017 - 05.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Beata Butryn.
W dniach 02.05.2017 oraz 30.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Agata Ruszała.
W dniach 02.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Wiesław Rząsa.
W dniu 02.05.2017 bedzie nieobecny lek. stom. Marcin Łukaszewski.
W dniu 02.05.2017 będzie nieobecny mgr Dariusz Baran.
W dniach 02.05.2017, 09.05.17 oraz 30.05.17 będzie nieobecna dr n. med. Sabina Kluz.
W dniach 02.05.2017, 09.05.17, 16.05.17 oraz 23.05.17 będzie nieobecny lek. med. Wojciech Piwek.
W dniu 02.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Izabela Hoczela.
W dniach 02.05.2017 - 05.05.17 będzie nieobecny lek. med. Kazimierz Pyczuła.
W dniach 02.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Tomasz Urban.
W dniu 02.05.2017 będzie nieobecna mgr Daria Czajkowska.
W dniu 02.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Ziemniak.
W dniu 02.05.2017 bedzie nieobecna lek. med Małgorzata Sarna - Gonciarczyk.
W dniu 02.05.2017 bedzie nieobecna lek. med Katarzyna Gotkowska.
W dniach 02.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Marek Kubik.
W dniach 04.05.2017- 05.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Hubert Hrycelak.
W dniach 04.05.2017, 11.05.17 oraz 18.05.17 będzie nieobecna lek.med. Barbara Bajor.
W dniach 04.05.2017 - 18.05.17 będzie nieobecna lek.med. Małgorzata Melko - Godlewska.
W dniach 04.05.2017 - 05.05.17 będzie nieobecny lek. med. Marek Wiśniowski.
W dniu 04.05.2017 będzie nieobecny dr n. med. Robert Adamczyk.
W dniu 04.05.2017 będzie nieobecny dr n. med. Marcin Hawro.
W dniach 04.05.2017 - 31.05.17 będzie nieobecny dr n. med. Jacek Orłowski.
W dniu 04.05.2017 będzie nieobecny lek.med. Karol Moskal.
W dniu 05.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Janusz Kaliszczak.
W dniach 05.05.2017, 12.05.17, 19.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Artur Bednarek.
W dniu 08.05.2017 będzie nieobecny dr n. med. Ryszard Nowak.
W dniu 08.05.2017 będzie nieobecny mgr Dariusz Baran.
W dniu 10.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Grażyna Cisowska.
W dniu 11.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Danuta Bąk.
W dniu 11.05.2017 będzie nieobecna dr n. hum. Aleksandra Masierak- Baran.
W dniach 11.05.2017 oraz 25.05.17 - 31.05.17 będzie nieobecna lek. med. Katarzyna Miłto.
W dniach 12.05.2017, 19.05.2017 oraz 26.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Paweł Porzycki.
W dniu 12.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Agata Świetlicka - Poszytek.
W dniu 12.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Fila - Jasińska.
W dniu 16.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Ziemniak.
W dniu 17.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Elżbieta Kubek.
W dniu 17.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Beata Belina - Tomkiewicz.
W dniu 17.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Sławomir Tłuczek.
W dniach 19.05.2017 oraz 26.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Janusz Kaliszczak.
W dniach 19.05.2017 oraz 26.05.2017 będzie nieobecny dr n. med. Zdzisław Leńko.
W dniu 19.05.2017 będzie nieobecna mgr Renata Kwarcińska.
W dniu 20.05.2017 będzie nieobecna mgr Marta Kalandyk - Bieda.
W dniach 22.05.2017 oraz 29.05.2017 będzie nieobecny mgr Dariusz Baran.
W dniu 22.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Bajor.
W dniach 22.05.2017 - 26.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Jolanta Man - Gołębiowska.
W dniach 23.05.2017 oraz 30.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Gadziała.
W dniu 23.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Hubert Hrycelak.
W dniach 24.05.2017 - 26.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Patruś.
W dniu 24.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Wiesław Bożymowski.
W dniu 24.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Bożena Małecka.
W dniu 25.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Jolanta Starzak - Gwóźdź.
W dniach 25.05.17 - 31.05.17 będzie nieobecna lek. med. Katarzyna Miłto.
W dniach 26.05.2017 oraz 31.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Małgorzata Partyka.
W dniu 26.05.2017 będzie nieobecna lek. stom. Patrycja Selwa.
W dniu 29.05.2017 będzie nieobecna lek. med. Elżbieta Stupnicka - Szelc.
W dniu 30.05.2017 będzie nieobecny dr n. med. Mariusz Partyka.
W dniu 30.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Hubert Hrycelak.
W dniu 31.05.2017 będzie nieobecny lek. med. Piotr Dobrucki.

CZERWIEC 2017 

W dniach 01.06.2017 - 02.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Małgorzata Partyka.
W dniach 01.06.2017 - 30.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Katarzyna Miłto.
W dniu 01.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Beata Baj Pawłowska.
W dniach 01.06.2017 oraz 08.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Danuta Bąk.
W dniach 02.06.2017 - 30.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Janusz Kaliszczak.
W dniach 02.06.2017 oraz  16.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Hubert Hrycelak.
W dniach 02.06.2017 oraz  06.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Fila Jasińska.
W dniu 02.06.2017 będzie nieobecny dr n. med. Zdzisław Leńko.
W dniu 02.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Artur Słowik.
W dniu 02.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewelina Librant.
W dniu 05.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Jolanta Man-Gołębiowska.
W dniach 05.06.2017 oraz 12.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Elżbieta Stupnicka - Szelc.
W dniu 05.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Marcin Stępniak.
W dniu 06.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kajda.
W dniach 06.06.2017 oraz 27.06.2016 będzie nieobecna lek. med. Agata Ruszała.
W dniu 06.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Małgorzata Partyka.
W dniach 07.06., 14.06., 21.06. oraz 28.06.2017 będzie nieobecny dr n. med. Robert Adamczyk.
W dniu 07.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Sławomir Tłuczek.
W dniu 07.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Tadeusz Mazurek.
W dniach 07.06.2017 oraz 14.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Piotr Dobrucki.
W dniach 07.06.-09.06.2017 będzie nieobecna mgr Marta Kalandyk - Bieda.
W dniu 07.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Bożena Małecka.
W dniu 08.06.2017 będzie nieobecny dr n. med. Marcin Hawro.
W dniach 08.06., 09.06., oraz 16.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewelina Librant.
W dniu 08.06.2017 będzie nieobecny dr n. med. Jacek Orłowski.
W dniach 09.06.2017, 16.06.2017 oraz 23.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Paweł Porzycki.
W dniach 09.06.2017 - 19.06.2017 bedzie nieobecna lek. stom. Paulina Puszkarz.
W dniu 12.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Bajor.
W dniach 12.06.2017 oraz 19.06.2017 będzie nieobecny dr n. med. Ryszard Nowak.
W dniach 12.06.2017 - 26.06.2017 będzie nieobecna mgr Daria Czajkowska.
W dniu 12.06.2017 będzie nieobecny dr n. med. Zdzisław Leńko.
W dniu 13.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Ziemniak.
W dniach 13.06.2017 oraz 27.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Hubert Hrycelak.
W dniu 14.06.2017 będzie nieobecna lek. med.Beata Belina - Tomkiewicz.
W dniu 14.06.2017 będzie nieobecna mgr Marta Kalandyk - Bieda.
W dniach 16.06.2017 - 17.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Remigiusz Żebrowski.
W dniu 16.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Patruś.
W dniach 16.06.2017 oraz 30.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Artur Bednarek.
W dniach 16.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Marek Kubik.
W dniu 16.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Agata Świetlicka- Poszytek.
W dniach 16.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Kazimierz Pyczuła.
W dniu 19.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Tadeusz Mazurek.
W dniu 19.06.2017 będzie nieobecna mgr Anna Sztokman
W dniach 20.06.2017 oraz 27.06.2017 będzie nieobecna dr n. med. Sabina Kluz.
W dniu 21.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Beata Belina - Tomkiewicz.
W dniach 21.06.2017 oraz 23.06.2017 będzie nieobecna lek. stom. Patrycja Selwa.
W dniu 21.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Marek Węklar.
W dniach 22.06.2017 oraz 29.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kurczab.
W dniach 22.06.2017 - 14.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Małgorzata Melko - Godlewska.
W dniu 23.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Marek Albert.
W dniu 23.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Kozłowska.
W dniu 24.06.2017 będzie nieobecna mgr Renata Kwarcińska.
W dniu 26.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Zygmunt Walankiewicz.
W dniu 26.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Marcin Stępniak.
W dniach 26.06.2017 - 30.06.2017 będzie nieobecny lek. med. Tadeusz Mazurek.
W dniach 27.06.2017 - 28.06.2017 będzie nieobecny dr n. med. Jerzy Bobek.
W dniu 27.06.2017 będzie nieobecny mgr Dariusz Baran.
W dniu 27.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Fila - Jasińska.
W dniu 28.06.2017 będzie nieobecna lek. med. Anna Koberska.
W dniu 28.06.2017 będzie nieobecna lek. med.Maria Szuber.

LIPIEC 2017 

W dniach 01.07.2017 - 31.08.2017 będzie nieobecna dr n. hum. Magdalena Ruszel.
W dniu 03.07.2017 - 10.07.2017 będzie nieobecny mgr Maciej Ćwik.
W dniach 03.07.2017 oraz 06.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Barbara Bajor.
W dniu 03.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Maria Baran.
W dniach 04.07.2017 oraz 18.07.2017 - 31.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kajda.
W dniach 05.07.2017 oraz 12.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Elżbieta Kubek.
W dniach 05.07.2017, 12.07.2017 oraz 19.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Piotr Dobrucki.
W dniach 05.07.- 14.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Paweł Słysz.
W dniach 05.07.,07.07.,14.07.,21.07.,28.07.2017 będzie nieobecny lek. med.Artur Bednarek.
W dniach 05.07., 12.07., 19.07. oraz 26.07.2017 będzie nieobecny dr n. med. Robert Adamczyk.
W dniu 06.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Marek Albert.
W dniu 06.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kurczab.
W dniach 07.07.2017 - 11.08.2017 będzie nieobecny lek. med. Paweł Porzycki.
W dniach 10.07.2017 - 22.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Wiesław Rząsa.
W dniach 10.07.2017 - 23.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Łucja Puszko.
W dniu 10.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Kamila Wojtowicz.
W dniach 11.07.2017 oraz 26.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Agata Ruszała.
W dniu 11.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Fila - Jasińska.
W dniach 12.07.2017 oraz 19.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Sławomir Tłuczek.
W dniach 12.07.-27.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Wiesław Bożymowski.
W dniach 14.07.2017 - 21.07.2017 bedzie nieobecny lek. stom. Marcin Łukaszewski.
W dniach 17.07.2017 - 20.08.2017 bedzie nieobecna lek. med. Bożena Małecka.
W dniu 18.07.2017 będzie nieobecna dr n. med. Sabina Kluz.
W dniu 20.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Beata Baj Pawłowska.
W dniach 24.07.2017 - 26.07.2017 oraz 31.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Daniel Koryl.
W dniach 24.07.2017 - 11.08.2017 będzie nieobecny dr n. med. Jerzy Bobek.
W dniach 24.07.2017 oraz 31.072017 będzie nieobecny lek. med. Zygmunt Walankiewicz.
W dniu 25.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Hubert Hrycelak.
W dniu 25.07.2017 będzie nieobecny lek. med. Grzegorz Chomont.
W dniu 26.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Jolanta Czarnecka-Kozak.
W dniach 27.07.2017 - 17.08.2017 będzie nieobecny dr n. med. Jacek Kultys.
W dniu 28.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Monika Rogóż.
W dniach 28.07.2017 oraz 31.07.2017 będzie nieobecna lek. med. Alina Tracz - Jeziorkowska.
W dniu 31.07.2017 będzie nieobecny dr n. med. Robert Pleśniak.
W dniach 31.07.2017 - 18.08.2017 będzie nieobecny mgr Dariusz Baran.
W dniach 31.07.2017 - 15.08.2017 będzie nieobecny dr n. med. Mariusz Partyka.
W dniach 31.07.2017 - 16.08.2017 będzie nieobecna lek. med. Małgorzata Partyka.

SIERPIEŃ 2017 

W dniach 01.08.2016 - 08.08.2017 oraz 14.08.2017 - 31.08.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kajda. 
W dniach 01.08.2017 oraz 29.08.2017 będzie nieobecna lek. med. Agata Ruszała.
W dniach 02.08.2017 oraz 14.08.2017 - 16.08.2017 będzie nieobecny lek. med. Daniel Koryl.
W dniach 02.08.2017 - 30.08.2017 będzie nieobecna lek. med. Jolanta Czarnecka-Kozak.
W dniach 02.08.2017 oraz 14.08.2017 będzie nieobecny dr n. med. Robert Pleśniak.
W dniach 02.08.2017 oraz 09.08.2017 będzie nieobecna lek. med. Anna Koberska.
W dniach 02.08.2017 oraz 09.08.2017 będzie nieobecny lek. med. Grzegorz Chomont.
W dniach 03.08.2017 oraz 18.08.2017 będzie nieobecna dr n. hum. Aleksandra Masierak- Baran.
W dniu 03.08.2017 będzie nieobecna lek. med. Danuta Bąk.
W dniach 10.08.- 17.08.2017 będzie nieobecna lek. med. Beata Baj Pawłowska.
W dniach 16.08.2017 - 30.08.2017 będzie nieobecna lek. med. Grażyna Cisowska.
W dniu 25.08.2017 będzie nieobecny lek. med. Paweł Porzycki.
W dniach 28.08.2017 - 15.09.2017 będzie nieobecna lek. med. Alina Tracz - Jeziorkowska.
W dniach 29.08.2017 - 31.08.2017 będzie nieobecny lek. med. Karol Moskal.

WRZESIEŃ 2017 

W dniach 01.09.2017 - 07.09.2017 będzie nieobecny lek. med. Karol Moskal.
W dniach 01.09.2017 - 15.09.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kajda.
W dniach 01.09.,15.09., oraz 29.09.2017 będzie nieobecny lek. med. Paweł Porzycki.
W dniach 04.09.2017 - 09.09.2017 będzie nieobecny lek. stom. Marcin Łukaszewski.
W dniach 05.09.2017 oraz 26.09.2017 będzie nieobecna lek. med. Agata Ruszała.
W dniach 07.09.2017 oraz 14.09.2017 będzie nieobecna lek. med. Danuta Bąk.
W dniu 20.09.2017 będzie nieobecna lek. med. Grażyna Cisowska.

PAŹDZIERNIK 2017 

W dniu 03.10.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kajda.
W dniach 03.10.2017 oraz 31.10.2017 będzie nieobecna lek. med. Agata Ruszała.

LISTOPAD 2017 

W dniu 07.11.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kajda.
W dniach 07.11.2017 oraz 28.11.2017 będzie nieobecna lek. med. Agata Ruszała.

GRUDZIEŃ 2017 

W dniach 05.12.2017 oraz 19.12.2017 będzie nieobecna lek. med. Ewa Kajda.
W dniu 19.12.2017 będzie nieobecna lek. med.Agata Ruszała.


MEDICOR Centrum Medyczne Sp. z o. o. (dawniej Medicor Centrum Medyczne Tadeusz Mazurek)
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000545671,
NIP: 5170369008, REGON: 360903341, Kapitał zakładowy: 1 200 000,00 ZŁ (wpłacony w całości).

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]